Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE FS153S

– Chỉ số MI: 1.1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Petro Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FS153S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FS153S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng nông nghiệp…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 1.1
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Petro Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FS153S: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FS153S: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng nông nghiệp…