Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE FV149M

– Chỉ số MI: 1.8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: SK
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FV149M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FV149M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film các loại, pha vào LDPE,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 1.8
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: SK
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE FV149M: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE FV149M: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film các loại, pha vào LDPE,…