Menu Đóng

Hạt nhựa LLDPE F18S010U

– Chỉ số MI: 1.0
Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Gail
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F18S010U: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F18S010U:
– Công dụng sản xuất: Film, bao bì đựng vật nặng, chất lỏng,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 1.0
Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Gail
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE F18S010U: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE F18S010U:
– Công dụng sản xuất: Film, bao bì đựng vật nặng, chất lỏng,…