Menu Đóng

Hạt nhựa MPE SMART 153

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Màng co dãn, màng ủ thực phẩm,…

Danh mục:

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa MPE SMART 153:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa MPE SMART 153: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Màng co dãn, màng ủ thực phẩm,…