Menu Đóng

Hạt nhựa PET CZ328

– Chỉ số IV: 0.80
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Hãng sản xuất: JiangSu
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET CZ-328: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET CZ-328: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…
Danh mục:
– Chỉ số IV: 0.80
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Hãng sản xuất: JiangSu
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PET CZ-328: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PET CZ-328: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi chai,…