Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1101SC

– Chỉ số MI: 35
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP 1101SC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP 1101SC: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Vải sợi không dệt,…
– Chỉ số MI: 35
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP 1101SC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP 1101SC: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Vải sợi không dệt,…