Menu Đóng

Hạt nhựa PP 3155E3

– Chỉ số MI: 36
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP 3155E3: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Vải sợi không dệt,…
– Chỉ số MI: 36
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP 3155E3: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Vải sợi không dệt,…