Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1102K APC

– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K APC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K APC:
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: APC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K APC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K APC:
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …