Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1102K IRPC

– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K IRPC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K IRPC
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K IRPC: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K IRPC
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì …