Menu Đóng

Hạt nhựa PP 504P

– Chỉ số MI: 3.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 504P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 504P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 504P: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 504P: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…