Menu Đóng

Hạt nhựa PP 2822E1

– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của PP Sợi 2822E1: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: Exxon Mobil
– Thông số kỹ thuật của PP Sợi 2822E1: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…