Menu Đóng

Hạt nhựa PP H03ML

– Chỉ số MI: 3.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Natpet
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H03ML: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H03ML: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, đồ chơi, hàng hoá gia đình, linh kiện ô tô…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.2
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Natpet
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H03ML: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H03ML: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, đồ chơi, hàng hoá gia đình, linh kiện ô tô…