Menu Đóng

Hạt nhựa PP HGX030

– Chỉ số MI: 3.0
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Saudi Polymer
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HGX030: Đính kèm
-Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HGX030: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …

Danh mục:

– Chỉ số MI: 3.0
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Saudi Polymer
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HGX030: Đính kèm
-Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HGX030: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …