Menu Đóng

Hạt nhựa PP H5300

– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H5300: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H5300: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn H5300: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn H5300: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, dệt bao, dây thừng…