Menu Đóng

Hạt nhựa PP HP30G

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Aramco
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP30G:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP30G: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải dệt, túi dệt,..

Danh mục:

Chỉ số MI: 3.0
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Aramco
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HP30G:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HP30G: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Vải dệt, túi dệt,..