Menu Đóng

Hạt nhựa PP 456J

– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 456J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 456J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, vật tư nông nghiệp…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 456J: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 456J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, vật tư nông nghiệp…