Menu Đóng

Hạt nhựa PP HT031

– Chỉ số MI: 3
– Xuất xứ: Cô Oét
– Hãng sản xuất: PIC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HT031: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HT031: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3
– Xuất xứ: Cô Oét
– Hãng sản xuất: PIC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn HT031: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn HT031: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì, …