Menu Đóng

Hạt nhựa PP 1102K OMAN

– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Oman
– Hãng sản xuất: Oman
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K OMAN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K OMAN: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 3.4
– Xuất xứ: Oman
– Hãng sản xuất: Oman
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Yarn 1102K OMAN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Yarn 1102K OMAN: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, dệt bao bì,…