Menu Đóng

Hạt nhựa PP P440J

– Chỉ số MI: 5.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo P440J:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo P440J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Xô, thùng nhựa, hộp nhựa, nội thất,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 5.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: SCG
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo P440J:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo P440J: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Xô, thùng nhựa, hộp nhựa, nội thất,…