Menu Đóng

Hạt nhựa PP BJ500

– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha Total
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo BJ500: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo BJ500: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Khay đựng PIN, Hộp nhựa, đồ chơi,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 10
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha Total
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo BJ500: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo BJ500: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Khay đựng PIN, Hộp nhựa, đồ chơi,…