Menu Đóng

Hạt nhựa PP BJ550

– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Samsung Total
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa of PP Block Copo BJ550: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa of PP Block Copo BJ550: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Khay đựng PIN, Hộp nhựa, đồ chơi,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 12
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Samsung Total
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa of PP Block Copo BJ550: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa of PP Block Copo BJ550: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Khay đựng PIN, Hộp nhựa, đồ chơi,…