Menu Đóng

Hạt nhựa AV161

– Chỉ số MI: 5.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng Sản xuất: Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 5.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng Sản xuất: Rabigh
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…