Menu Đóng

Hạt nhựa 3375RM

– Chỉ số MI: 24
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Tráng lên màng BOPP, tráng bao bì dệt, tarpaulin, …
Danh mục:
– Chỉ số MI: 24
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 3375RM: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Tráng lên màng BOPP, tráng bao bì dệt, tarpaulin, …