Menu Đóng

Hạt nhựa PP AV161

– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng Sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo AV161:
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng Sản xuất: TPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo AV161: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo AV161:
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…