Menu Đóng

Hạt nhựa PP 36MK10

– Chỉ số MI: 5.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo : Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, thùng sơn…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 5.5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Sabic
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo : Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, thùng sơn…