Menu Đóng

Hạt nhựa 7032KN USA

– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: USA
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo 7032KN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo 7032KN: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thùng sơn, hộp thực phẩm, đồ nội thất,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: USA
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Block Copo 7032KN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Block Copo 7032KN: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thùng sơn, hộp thực phẩm, đồ nội thất,…