Menu Đóng

Hạt nhựa EP332K

– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Copolymer EP332K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa Copolymer EP332K: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi, két nhựa, đồ gia dụng,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Copolymer EP332K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa Copolymer EP332K: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi, két nhựa, đồ gia dụng,…