Menu Đóng

Hạt nhựa GPPS 1450

– Chỉ số MI: 5.0
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPSC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 1450:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 1450: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đùn tấm nhựa, đùn màng foam, sản xuất đồ gia dụng,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 5.0
– Xuất xứ: Singapore
– Hãng sản xuất: TPSC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 1450:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 1450: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đùn tấm nhựa, đùn màng foam, sản xuất đồ gia dụng,…