Menu Đóng

Hạt nhựa GPPS GP150

– Chỉ số MI: 8.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS GP150:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS GP150: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao bì thực phẩm, khay thực phẩm tủ lạnh,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 8.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS GP150:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS GP150: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao bì thực phẩm, khay thực phẩm tủ lạnh,…