Menu Đóng

Hạt nhựa GPPS G144

– Chỉ số MI: 8.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hyundai
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS G144:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS G144: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Linh kiện điện tử, đồ chơi, hàng hóa hổn hợp,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 8.5
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hyundai
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS G144:
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS G144: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Linh kiện điện tử, đồ chơi, hàng hóa hổn hợp,…