Menu Đóng

Hạt nhựa GPPS 147F

– Chỉ số MI: 6.5
– Xuất xứ: Anh
– Hãng sản xuất: INEOS
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 147F:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 147F: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao bì thực phẩm, khay thực phẩm tủ lạnh,…

Danh mục:

– Chỉ số MI: 6.5
– Xuất xứ: Anh
– Hãng sản xuất: INEOS
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 147F:  Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 147F: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Bao bì thực phẩm, khay thực phẩm tủ lạnh,…