Menu Đóng

Hạt nhựa GPPS 525N

– Chỉ số MI: 7
– Xuất xứ: Việt Nam
– Hãng sản xuất: Vietnam PS
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm,…
Danh mục:
– Chỉ số MI: 7
– Xuất xứ: Việt Nam
– Hãng sản xuất: Vietnam PS
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm,…