Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE FILM F5101

– Chỉ số MI: 0.05
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM F5101: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM F5101: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, túi rác, màng bọc công nghiệp,…
– Chỉ số MI: 0.05
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Aramco
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM F5101: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM F5101: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, túi rác, màng bọc công nghiệp,…