Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 7000F IRAN

– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Iran
– Hãng sản xuất: MEHR
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 7000F IRAN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 7000F IRAN: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Film mỏng,…
– Chỉ số MI: 0.04
– Xuất xứ: Iran
– Hãng sản xuất: MEHR
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 7000F IRAN: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 7000F IRAN: Đính kèm 
– Công dụng sản xuất: Film mỏng,…