Menu Đóng

Hạt nhựa HTA018

– Chỉ số MI: 0.7
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM HTA018: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM HTA018: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi màng, túi bánh mì, film tráng, bao bì đóng gói công nghiệp, màng đóng gói nhiều lớp,…
– Chỉ số MI: 0.7
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE FILM HTA018: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE FILM HTA018: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Thổi màng, túi bánh mì, film tráng, bao bì đóng gói công nghiệp, màng đóng gói nhiều lớp,…