Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE HMA016

– Chỉ số MI: 20
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép HMA016: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép HMA016: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ gia dụng, đồ chơi,…
– Chỉ số MI: 20
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: ExxonMobil
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép HMA016: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép HMA016: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Đồ gia dụng, đồ chơi,…