Menu Đóng

Hạt nhựa J2200

Chỉ số MI: 5
Xuất xứ: Uzbekistan
Hãng sản xuất: UZ-KOR
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép J2200:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép J2200: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ gia dụng, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…

Chỉ số MI: 5
Xuất xứ: Uzbekistan
Hãng sản xuất: UZ-KOR
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép J2200:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép J2200: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ gia dụng, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…