Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 2600J

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LOTTE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 2600J:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 2600J: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thùng đựng đồ, đồ gia dụng,…

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng sản xuất: LOTTE
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 2600J:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 2600J: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thùng đựng đồ, đồ gia dụng,…