Menu Đóng

Hạt nhựa HDPE 2208J

Chỉ số MI: 3.7
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng sản xuất: PTT
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 2208J:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 2208J: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Pallet, thùng rác, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…

Chỉ số MI: 3.7
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng sản xuất: PTT
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Ép 2208J:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Ép 2208J: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Pallet, thùng rác, thùng hoa quả, ép nắp chai lọ,…