Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 2426K

– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H:
– Công dụng sản xuất: các loại film,…

– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H:
– Công dụng sản xuất: các loại film,…