Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE FT6230

– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Áo
– Hãng sản xuất: Borealis
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film FT6230: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film FT6230: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng mỏng, màng kỹ thuật và  màng đóng gói,…
– Chỉ số MI: 2.0
– Xuất xứ: Áo
– Hãng sản xuất: Borealis
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film FT6230: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film FT6230: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Màng mỏng, màng kỹ thuật và  màng đóng gói,…