Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 260GG

– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: Titan Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 260GG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 260GG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, đóng gói,…
– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: Titan Lotte
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 260GG: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 260GG: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, đóng gói,…