Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 2426H

– Chỉ số MI: 1.9
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: các loại film, túi, …

– Chỉ số MI: 1.9
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: PTT
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2426H: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: các loại film, túi, …