Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE ZLF002

– Chỉ số MI: 1.84
– Xuất xứ: Braxin
– Hãng sản xuất: Braskem
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM ZLF002: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM ZLF002: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film,…

– Chỉ số MI: 1.84
– Xuất xứ: Braxin
– Hãng sản xuất: Braskem
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM ZLF002: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM ZLF002: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Film,…