Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 2427H

– Chỉ số MI: 1.9
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2427H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2427H:
– Công dụng sản xuất: các loại film, túi, …
– Chỉ số MI: 1.9
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2427H: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2427H:
– Công dụng sản xuất: các loại film, túi, …