Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 24FS040

– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM 24FS040: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM 24FS040: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, bao bì các loại…
– Chỉ số MI: 4.0
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Hãng sản xuất: Reliance
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE FILM 24FS040: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE FILM 24FS040: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Túi siêu thị, bao bì các loại…