Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE C150Y

– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: PETLIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film C150Y: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film C150Y: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi xách,…
– Chỉ số MI: 5
– Xuất xứ: Malaysia
– Hãng sản xuất: PETLIN
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film C150Y: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film C150Y: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Films, túi xách,…