Menu Đóng

Hạt nhựa LD4001

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Mỹ
Hãng sản xuất: Vinmar
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film LD4001:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film LD4001: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi màng film cho ngành bao bì tiêu dùng và công nghiệp,…

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Mỹ
Hãng sản xuất: Vinmar
Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film LD4001:  Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film LD4001: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Thổi màng film cho ngành bao bì tiêu dùng và công nghiệp,…