Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 2427K

– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2427K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2427K: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại film,…
– Chỉ số MI: 4
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Film 2427K: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Film 2427K: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Các loại film,…