Menu Đóng

Hạt nhựa LDPE 955

– Chỉ số MI: 7.7
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 955: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 955: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng
– Chỉ số MI: 7.7
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hãng sản xuất: Hanwha
– Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE Tráng 955: Đính kèm
– Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE Tráng 955: Đính kèm
– Công dụng sản xuất: Tráng màng